«قاب دبی»؛ ابر سازه جنجالی امارات افتتاح شد

ads ads