موزه عبرت

ads ads

۱۰ روش شکنجه ساواک در «کمیته مشترک ضد خرابکاری»

یکی از بارز ترین مصداق های خشونت وحشیانه رژیم شاهنشاهی علیه مخالفان حکومت، شکنجه های روحی و روانی شدیدی است که در مرکز مخوف کمیته مشترک ضد خرابکاری واقع در جنوب تهران روی متهمان توسط شکنجه گران آموزش دیده معروف آن روزگار نه چندان دور انجام می شد.

موزه گردی با شخصیت های داستانی و سیاسی معروف

موزه گردی در همه نقاط دنیا، یکی از جذاب ترین و متداول ترین فعالیت های گردشگران محلی و بین المللی به شمار می رود که توسط آن می توان بخشی از تاریخ را در حوزه مربوطه، مشاهده کرد. تماشای بخشی از تاریخ، از طریق گذر به تماشاگه راز امکان پذیر است و همیشه جذابیت های خاص خود را دارد.

...