ژنتیک

ads ads

موهای سفید از وضعیت سلامتی ما چه می گویند؟

تارهای سفید مو نشانه ی بالا رفتن سن ما هستند، چه زمانی که پیش از موعد و در دهه ی بیست زندگی مان و چه وقتی که در اواخر دهه ی سی زندگی از راه برسند. اما گاهی موهای سفید اطلاعاتی بیشتر از سن بیولوژیکی ما در اختیارمان می گذارند و می توانند نشانه ای از وضعیت سلامتی ما باشند.

طبق تحقیقات علمی دوستان نزدیک ژنتیک مشابهی دارند

ما احتمالا بیشتر از آنچه تصور می کنیم به دوستان مان شباهت داریم. در حقیقت، ممکن است ژن های مشابه نیز داشته باشیم. این موضوع پژوهشی است که در نشریه ی PNAS منتشر شده است.

تحقیقات گذشته بیان می کرد افراد تا حدودی به همسران و دوستان دوران بزرگسالی خود شباهت ژنتیکی دارند که احتمالا دلیل آن گرایش طبیعی افراد به کسانی است که با آن ها اشتراکاتی دارند. اما این انتخاب های غیرآگاهانه چطور رخ می دهد؟ محققان استنفورد، دوک و دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، ۵۰۰۰ گروه دو نفره از دوستان نوجوان را مورد بررسی قرار دادند. این کار با استفاده از اطلاعات پژوهشی انجام شد که در طی سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵ و بر روی افرادی در مقاطع هفتم تا دوازدهم مدرسه صورت گرفته بود. محققان مقایسه های ژنتیکی زیادی انجام دادند تا اطلاعات بیشتری درباره ی گروه های دو نفره ی دوستان و همکلاسی ها به دست آورند.